REGNSKABSUDVALG

Gennem uddeling af foreningens Informationspris samt Specialpris, redigering af nøgletalsvejledningen og deltagelse i regnskabsfaglige fora medvirker Regnskabsudvalget til udvikling af regnskabsaflæggelsen. Uddelingen af Informations- og Specialprisen giver udvalget en lejlighed til at rose særligt positive initiativer hos flere regnskabsaflæggere og til at hædre det selskab, som skønnes at levere den bedste informationshelhed. De konkrete kriterier, som lægges til grund ved udvælgelsen, kan downloades fra foreningens hjemmeside. Desuden tilbyder udvalget et kursus i regnskabsanalyse, kreditvurdering og værdiansættelse over 10 sessioner samt løbende ad hoc-arrangementer om regnskabsmæssige problemstillinger.

Hvis du ønsker at kontakte regnskabsudvalget, bedes du henvende dig til mail@finansforeningen.dk

Michael West Hybholt

MWH Equity Intelligence

Steen Juul Jensen

Impact Partners

Christian Sanderhage

Deloitte

Thomas Steen Hansen

KPMG Denmark

Niels Granholm-Leth

Carnegie Investment Bank

Claus Wiinblad

ATP

Kenneth Leiling

Carsten Lønborg Madsen

SEB

Christian Sørup Ryom

Danske Bank

Kristian Tornøe

SEB

Committee for Accounting Standards

Purpose

Through presenting the Society’s Information and Special Awards, editing “Financial Ratios” and participating in specialised accounting fora, the Comittee for Accounting Standards contributes to the development of financial reporting. The presentation of the Information and Special Awards enables the Committee to praise especially positive initiatives by several accountants and to honour the company deemed best at providing information overall. The concrete criteria used for the selection are available on the Society’s website. Furthermore, the Committee provides a seminar in financial analysis, credit rating and valuation over 10 sessions, as well as continuous ad hoc meetings r

Tilmeld dig Finansforeningens nyhedsbrev

Ved tilmelding giver jeg samtidig samtykke til, at Finansforeningen/CFA Society Denmark må sende mig e-mails, nyhedsbreve samt lignende meddelelser vedrørende foreningens konferencer, medlemsmøder, netværksmøder samt nyheder fra foreningen. Jeg accepterer samtidig, at Finansforeningen/CFA Society Denmark kan behandle personoplysninger om mig som er nærmere anført i vores privatpolitik.