RISK & COMPLIANCE UDVALG

Risk & Compliance udvalget arbejder med at skabe medlemsaktiviteter indenfor finansielle risici og regler med fokus på finansielle virksomheders praktiske efterlevelse. Udvalget har fokus på at vælge emner, der er op i tiden, og som har bred relevans. Udvalget forsøger at lave arrangementer, der inddrager den teknologisk udvikling på området. På den måde prøver udvalget at lave arrangementer, der kan bidrage og være med til at højne niveauet for effektiv og korrekt håndtering af risici samt sikre compliance på det finansielle område.

Claus Madsen

FinE Analytics

Mathias Trads-Ravig

Bankinvest

Jørgen Just Andresen

Financial Training Partner

Michael E. Jensen

Global Risk Clinic

RISK & COMPLIANCE

Purpose

The Risk & Compliance Committee is involved in creating member activities ranging from financial risks to new regulations and is focusing on the practical compliance of financial companies. The committee focuses on selecting topics that are up-to-date and, has broad relevance and involves technological development in the field. In this way, the committee create member activities that can contribute and help to raise the level of effective and correct risk management and ensure compliance in the financial area.