Ved den traditionsrige Nytårsmiddag i Finansforeningen 7. februar 2019 blev Ørsted den 33. vinder af årets Informationspris. Finansforeningens Regnskabsudvalg overrakte prisen til Marianne Wiinholt, CFO, for Ørsteds velstrukturerede års- og kvartalsrapporter. 
I motivationen hedder det bl.a. at: ”Ørsteds årsrapport indeholder klare målsætninger og politikker udtrykt i årsrapportens ”Overview”. Selskabets kommunikation med de finansielle markeder bærer præg af koncernens fakta- og værdibaserede tilgang. Ørsteds rapporter indeholder mange tal, men de præsenteres på overskuelig vis og med flittig anvendelse af grafik. ESG-resuméet er velstruktureret med gode tabeller over de vigtigste E-S-G parametre og målsætninger for udvalgte nøgletal”. 
”Vi er meget glade for at modtage informationsprisen. I Ørsted adskiller vi os fra mange andre energiselskaber på grund af vores grønne transformation. Det gør os i dag til et af verdens største selskaber inden for produktion af grøn energi, men det betyder også, at vi har et vigtigt ansvar for at informere nye investorer, så de forstår vores strategiske planer. Vi ser informationsprisen som en flot anerkendelse af det arbejde,” siger Marianne Wiinholt, CFO i Ørsted.

Årets Specialpris blev tildelt NNIT og CFO Carsten Krogsgaard Thomsen for selskabets information om påvirkningen fra de nye regnskabsprincipper IFRS-15 og IFRS-16, som man valgte at førtidsimplementere sidste år. På den måde fremstår selskabet som et forbillede for andre selskaber, nu hvor IFRS-16 skal implementeres i 2019. 
”I de ca. fire år selskabet har været på børsen, har det opnået stor anerkendelse for sin transparens og ærlige kommunikation” udtaler Regnskabsudvalgets formand Niels Granholm-Leth. 
”Vi har og vil altid i NNIT bestræbe os på at være åbne og ærlige samt rapportere transparent og informativt til vores interessenter. Derfor er vi særligt stolte over at blive anerkendt for at være på forkant med de nye regnskabsprincipper”, udtalte Carsten Krogsgaard Thomsen, CFO I NNIT. 
Finansforeningens Nytårsmiddag fandt sted på Axelborg med deltagelse af over 100 gæster. Årets hovedtalere var Member of Group Executive Management, Deputy Group CEO and COO Torsten Hagen Jørgensen, Nordea, og Member of Group Executive Committee, Country Manager Peter Høltermand, SEB.

Henvendelse vedr. denne meddelelse kan rettes til: Niels Granholm-Leth, tlf. 40 72 74 31.