ISAR Honours 2019

Ny guide ”ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten” hædret af FN.

Publikationen ”ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten”, som er udarbejdet i fællesskab af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen, er blevet tildelt ISAR Honours 2019. Prisen blev uddelt af United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, ved en ceremoni i Geneve, Schweiz, onsdag den 30. oktober 2019.

ISAR Honours uddeles til en organisation i et af UNCTADs medlemslande, der faciliterer forbedringer af virksomhedernes rapportering om bæredygtighed, herunder også at fremme integration af bæredygtighedsoplysninger (ESG) i virksomhedernes rapportering.

”Vi er meget stolte over at blive tildelt ISAR Honours 2019 for ESG-publikationen. Det viser, at vi har ramt plet med en guide, som både investorer og virksomheder, af mange forskellige størrelser, kan bruge. I FSR – danske revisorer ser vi stor værdi i ESG-rapporteringen, og vi ønsker specielt at understrege, at revisorerne kan være med til at skabe transparens og pålidelige data i rapporteringen om klima, sociale forhold og god selskabsledelse”, udtaler Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer.

ESG-hoved- og nøgletalsoversigten, som er den, prisen gives for, blev lanceret på Folkemødet fredag den 14. juni 2019, og har til hensigt at skabe ensartede ESG-nøgletal. Nøgletal, der er sammenlignelige, troværdige og som er synlige i årsrapporterne. Publikationen indeholder 15 forslag til standardiserede ESG-nøgletal og lægger helt konkret op til en ensartet rapportering af ESG-nøgletal inden for miljø/klima, det sociale område og god selskabsledelse. Dermed vil det være muligt for investorer og analytikere at sammenligne virksomheder på tværs af brancher og sektorer i relation til ESG.

”Ensartede og let tilgængelige nøgletal er vigtige for sammenlignelighed af virksomheder på tværs af brancher og sektorer. Nøgletallene her skal ses som et redskab til at skabe transparens inden for virksomhedernes indsats og udvikling inden for ESG. Det er et område i rivende udvikling, og derfor er der et behov for fælles retningslinjer og definitioner. Det vil Finansforeningen/CFA Society Denmark gerne bidrage til, og vi er stolte over, at vores arbejde på området nu er blevet anerkendt af UNCTAD”, udtaler Michael Albrechtslund, direktør i Finansforeningen/CFA Society Denmark.

Pålidelige data er essentielle for virksomheder, investorer og samfund, både de traditionelle finansielle data og de nye data med fokus på klima, mennesker og ledelse:

”Jeg er begejstret over, at UNCTAD igen i år finder, at vores arbejde med at skabe bedre og altid mere pålidelig information om bæredygtighed kan tildeles ISAR Honours 2019. Tillid er centralt for værdien af ESG-data. Man skal kunne stole på dem, i lige så høj grad som man kan stole på de traditionelle finansielle data. Med ESG-nøgletalspublikationen har vi gjort det lettere for investorer og virksomheder at tage bæredygtighed med i deres arbejde. Vi har oplevet stor opmærksomhed om de 15 nøgletal i Danmark, og nu også i FN-regi. Det er vi utroligt glade for”, udtaler Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget i FSR – danske revisorer.

Desuden giver guiden virksomheder mulighed for at komme på omgangshøjde med aktiemarkedets forventninger til ESG-data:

”Vi har slået på tromme for at et selskabs værdi ikke kun kan baseres på finansielle informationer og finansielle data. Vi mener det er afgørende, at investorer og analytikere bruger ESG-data i deres vurdering af selskabers værdiskabelse og i analysen af selskabets langsigtede vækstmuligheder. Det er afgørende at professionalisere ESG-data og sikre, at data er let tilgængelig for investorerne, og derfor er vi meget stolte over at stå her i Palais des Nations og modtage en pris for at have skabt grundlag for præcis dette. De 15 forslag, vi har fremhævet, står på skuldrene af den ESG-guide Nasdaq lancerede første gang i 2017. Forslagene skal ses som en spidsformulering af det eksisterende nordiske set-up over hvad danske børsnoterede selskaber kan inkludere i årsrapporten”, udtaler Carsten Borring, Associate Vice President, Nasdaq Listings EMEA.

Læs publikationen:

Læs publikationen ’ESG- hoved og nøgletal i årsrapporten’ her

Publikationen kan downloades i en engelsk version her

Udtalelser til pressen – kontakt:

  • Michael Albrechtslund, direktør i Finansforeningen/CFA Society Denmark: 21 79 75 02
  • Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalg i FSR – danske revisorer: 21 41 60 28 / Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR – danske revisorer: 33 93 91 91
  • Carsten Borring, Associate Vice President, Nasdaq Listings EMEA: 40 70 71 94