Vi har i Finansforeningen/CFA Society DK indstiftet en pris for bedste kandidatafhandling inden for investering og finansiering. Prisen uddeles første gang til vores Nytårsmiddag januar 2020. Forfattere til de bedste afhandlinger vil blive opfordret til at udarbejde en artikel med henblik på publicering i Finans/Invest.
Forfatteren/rne af den bedste kandidatafhandling belønnes med en pengepræmie på 10.000 kr. Præmien sponsoreres af FinansDanmark.

Betingelser for indstilling

  • Indstillingen skal være indsendt senest fredag den 23. august kl. 12:00.
  • Emnet for kandidatafhandlingen skal være inden for finansiering eller investering.
  • Kandidatafhandlingen skal have opnået karakteren 10 eller 12.
  • Vejleder skal være gjort opmærksom på indstillingen, da vi kontakter vejleder og beder om vurdering.
  • Kandidatafhandlingen skal være bedømt mellem 1.08.2018-23.08.2019.

Indstilling

Du/I indstiller din/jeres afhandling ved at udfylde denne formular og indsende selve afhandlingen (som PDF) på mail til mail@finansforeningen.dk. Skriv “Indstilling – årets kandidatafhandling” i emnefeltet.

Udvælgelse og overrækkelse

Alle afhandlinger vil blive sendt til gennemgang i udvælgelseskomitéen. De udvælger 8-10 afhandlinger, som de sender videre til vurdering i dommerkomitéen. Dommerkomitéen nominerer 3-4 specialer til prisen og finder én vinder. Alle nominerede inviteres med til overrækkelsen ved Nytårsmiddagen og får premiummedlemskab af Finansforeningen. Alle nominerede får desuden mulighed for at omskrive deres speciale til en artikel til udgivelse i tidskriftet Finans/Invest.

Udvælgelseskomité:
Ken Bechmann, CBS
Charlotte Christiansen, Aarhus Universitet
Kenneth Brandborg, SapioX
Lars Stage Thomsen, Visigon
Henrik Hjortshøj-Nielsen
Peter Rønnebæk, Nordea
Dommerkomité:
Nikolaj Holdt Mikkelsen, Selvstændig rådgiver
Peter Løchte Jørgensen, Aarhus Universitet
Peter Norman Sørensen, Københavns Universitet
Christian Riis Flor, Syddansk Universitet
Kenneth Brandborg, SapioX

Bedømmelseskriterier

De indstillede kandidatafhandlinger bedømmes i forhold til følgende kriterier:

  • Emnets praktiske relevans og aktualitet.
  • Afhandlingens akademiske niveau herunder det teoretiske fundament og anvendelsen af relevant teori, metode, og empiri.
  • Afhandlingens evne til en præcis, klar og velstruktureret formidling af resultater og disses implikationer.
  • Afhandlingens evne til præcist at forhold sig til og relaterer resultaterne til allerede eksisterende litteratur.