Igen i år uddeler Finansforeningen/CFA Society DK en pris for bedste kandidatafhandling inden for investering og finansiering. Prisen uddeles til vores Nytårsmiddag i januar 2024. Forfattere til de bedste afhandlinger vil blive opfordret til at udarbejde en artikel med henblik på publicering i Finans/Invest.
Forfatteren/ne af den bedste kandidatafhandling belønnes med en pengepræmie på 10.000 kr. Præmien sponsoreres af FinansDanmark.

Betingelser for indstilling

  • Indstillingen skal være indsendt senest onsdag den 1. november kl. 12:00.
  • Emnet for kandidatafhandlingen skal være inden for finansiering eller investering.
  • Kandidatafhandlingen skal have opnået karakteren 10 eller 12.
  • Vejleder skal være gjort opmærksom på indstillingen, da vi kontakter vejleder og beder om vurdering.
  • Kandidatafhandlingen skal være bedømt mellem 01.08.2022-23.08.2023.

Indstilling

Du/I indstiller din/jeres afhandling ved at udfylde denne formular og indsende selve afhandlingen (som PDF) på mail til mail@finansforeningen.dk. Skriv “Indstilling – årets kandidatafhandling” i emnefeltet.

Udvælgelse og overrækkelse

Alle afhandlinger vil blive sendt til gennemgang i udvælgelseskomitéen. De udvælger 8-10 afhandlinger, som de sender videre til vurdering i dommerkomitéen. Dommerkomitéen nominerer 3 specialer til prisen og finder én vinder. Alle nominerede inviteres med til overrækkelsen ved Nytårsmiddagen og får ét års gratis medlemskab i Finansforeningen. Alle nominerede får desuden mulighed for at omskrive deres speciale til en artikel til udgivelse i tidskriftet Finans/Invest.

Udvælgelseskomitéen:
Charlotte Christiansen, Aarhus Universitet
Kenneth Brandborg, SapioX
Lars Stage Thomsen, Visigon
Henrik Hjortshøj-Nielsen
Peter Rønnebæk, Nordea
Dommerkomitéen:
Peter Norman Sørensen, Københavns Universitet
Christian Riis Flor, Syddansk Universitet
Kenneth Brandborg, SapioX

Bedømmelseskriterier

De indstillede kandidatafhandlinger bedømmes i forhold til følgende kriterier:

  • Emnets praktiske relevans og aktualitet.
  • Afhandlingens akademiske niveau herunder det teoretiske fundament og anvendelsen af relevant teori, metode, og empiri.
  • Afhandlingens evne til en præcis, klar og velstruktureret formidling af resultater og disses implikationer.
  • Afhandlingens evne til præcist at forhold sig til og relaterer resultaterne til allerede eksisterende litteratur.