Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen har lanceret 15 forslag til standard ESG-nøgletal for virksomhedernes miljø- og klimapåvirkning og for deres sociale og ledelsesmæssige engagement, som store danske virksomheder opfordres til at inkludere i årsrapporten. ESG står for Environmental, Social og Governance og er informationer, som investorer og analytikere kan bruge til at screene potentielle investeringer for fx deres påvirkning af miljøet eller klimaet og på den måde sikre sig, at investeringen arbejder i en bæredygtig retning.

Initiativet lægger helt konkret op til, at de store virksomheders CO2-udledninger, energiforbrug, sygefravær, kønsdiversitet mv. fremover står side om side med de finansielle nøgletal i årsrapporten. ESG-nøgletallene bliver fulgt af definitioner, som gør det nemt for virksomhederne at tage nøgletallene til sig og præsentere deres sociale og miljømæssige indsats i årsregnskaberne på en måde, der er brugbar for investorer og analytikere. Hvis ESG-anbefalingerne bliver fulgt, vil det være muligt at sammenligne de største danske virksomheders aftryk på miljøet, klimaet og det sociale område på tværs af brancher og sektorer. Og holde det op i mod virksomhedernes finansielle resultater.

Direktør i Finansforeningen/CFA Society Denmark, Michael Albrechtslund, ser store perspektiver i, at investorerne og andre kan sammenligne virksomhedernes ESG-data på tværs:

”Vi opfordrer til, at ESG-nøgletallene integreres i årsrapporten, som stadig er den vigtigste informationskilde om selskaber for investorer og analytikere. Når virksomhederne bruger ESG-nøgletallene, får investorer og analytikere et nyt redskab til at sammenligne virksomhedernes indsats og udvikling i forhold til at opføre sig ansvarligt. Alle større selskaber bør for fremtiden vurdere, hvilke af de 15 nøgletal, der giver værdi for selskabet og eventuelt supplere med andre ESG-nøgletal, som er væsentlige for at forstå virksomhedens ESG-aftryk.”

ESG key figures in the annual report – December 2020

ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten – December 2020