Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen har lancerede i 2019 15 forslag til standard ESG-nøgletal for virksomhedernes miljø- og klimapåvirkning og for deres sociale og ledelsesmæssige engagement, som store danske virksomheder opfordres til at inkludere i årsrapporten. ESG står for Environmental, Social og Governance og er informationer, som investorer og analytikere kan bruge til at screene potentielle investeringer for fx deres påvirkning af miljøet eller klimaet og på den måde sikre sig, at investeringen arbejder i en bæredygtig retning.

Initiativet lægger helt konkret op til, at de store virksomheders CO2-udledninger, energiforbrug, sygefravær, kønsdiversitet mv. fremover står side om side med de finansielle nøgletal i årsrapporten. ESG-nøgletallene bliver fulgt af definitioner, som gør det nemt for virksomhederne at tage nøgletallene til sig og præsentere deres sociale og miljømæssige indsats i årsregnskaberne på en måde, der er brugbar for investorer og analytikere. Hvis ESG-anbefalingerne bliver fulgt, vil det være muligt at sammenligne de største danske virksomheders aftryk på miljøet, klimaet og det sociale område på tværs af brancher og sektorer. Og holde det op i mod virksomhedernes finansielle resultater.

Direktør i Finansforeningen/CFA Society Denmark, Michael Albrechtslund, ser store perspektiver i, at investorerne og andre kan sammenligne virksomhedernes ESG-data på tværs:

”Vi opfordrer til, at ESG-nøgletallene integreres i årsrapporten, som stadig er den vigtigste informationskilde om selskaber for investorer og analytikere. Når virksomhederne bruger ESG-nøgletallene, får investorer og analytikere et nyt redskab til at sammenligne virksomhedernes indsats og udvikling i forhold til at opføre sig ansvarligt. Alle større selskaber bør for fremtiden vurdere, hvilke af de 15 nøgletal, der giver værdi for selskabet og eventuelt supplere med andre ESG-nøgletal, som er væsentlige for at forstå virksomhedens ESG-aftryk.”

Ændringer i 2022-udgaven

Publikationen er senest opdateret i januar 2022.

Redaktionsgruppen har fundet, at de 15 udvalgte ESG-hoved- og nøgletal stadig er relevante. Vi har indtil videre valgt at fastholde de 15 ESG-hoved- og nøgletal i publikationen, da vi finder dette antal og udvalget overskueligt for en virksomhed til at komme i gang med at rapportere på ESG- hoved- og nøgletal. Når tiden er moden, kan antallet meget vel blive udvidet.

Ønsker virksomheden inspiration til flere nøgletal, er der på side 15 i publikationen link til publikationer fra The Greenhouse Gas Protocol og World Economic Forum, der giver hjælp til flere scopes på CO2-udledninger og en række andre relevante ESG-hoved- og nøgletal. En god mulighed for de virksomheder, der er klar til at gå videre.

Alle de indledende tekster til formelsamlingen er blevet ajourført, hvor der er lagt mere vægt på forklaring af brugbarheden og behovet for validering af ESG-data.

Derudover er alle formler uændret fra tidligere, dog har vi opdateret de såkaldte GWP-faktorer, der anvendes til at omregne af de syv Kyoto-gasser, der indgår i formlerne for CO2-udledninger til CO2-ækvivalenter. Der anvendes nu GWP-faktorer fra IPCC’s Sixth Assessment Report fra 2021.

ESG key figures in the annual report – January 2022

ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten – Januar 2022

Tilmeld dig Finansforeningens nyhedsbrev

Ved tilmelding giver jeg samtidig samtykke til, at Finansforeningen/CFA Society Denmark må sende mig e-mails, nyhedsbreve samt lignende meddelelser vedrørende foreningens konferencer, medlemsmøder, netværksmøder samt nyheder fra foreningen. Jeg accepterer samtidig, at Finansforeningen/CFA Society Denmark kan behandle personoplysninger om mig som er nærmere anført i vores privatpolitik.