Som led i CFA Institute’s globale initiativ ”Putting Investors First Month” inviterede vi i slutningen af maj medlemmerne til at deltage i vores ”Putting Investors First Quiz”.

Af de indkomne 62 besvarelser svarede 18 rigtigt på alle fem spørgsmål. Blandt de 18 har vi trukket lod om 2 fribilletter til Finanskonferencen den 17. november 2016. De heldige – og dygtige – vindere er:
Camilla Erichsen, Sydbank og
Anders Laurentzius, Nordea Private Banking
Vinderne har fået besked.
Tak til de 62 medlemmer af Finansforeningen/CFA Society Denmark, der valgte at deltage i quizzen.

Vi har kort sammenholdt quizzens spørgsmål og svar nedenfor.

De indkomne besvarelser viser, at det især er spørgsmål 3 og 4, der har været en udfordring for deltagerne. Ca. 60% af deltagerne har valgt det rigtige svar. For de øvrige spørgsmåls vedkommende har 80-90% af deltagerne svaret rigtigt.

Dilemmaet i spørgsmål 3 relaterer sig til, hvilke forpligtelser man som analytiker har til at sige fra over for en selskabsanalyse, som udarbejdes i fællesskab af det team, som analytikeren indgår i, men hvis konklusion analytikeren er stærkt uenig i. Når svar B i den konkrete situation er det rigtige valg skyldes det, at de øvrige medlemmer har et velbegrundet, uafhængigt og objektivt grundlag for deres vurdering af selskabet. Det eneste analytikeren derfor i denne situation skal sikre sig er, at han klart har dokumenteret sine egne synspunkter over for det øvrige team.

I spørgsmål 4 er nøgleordet, at man som analytiker skal skelne skarpt mellem ”facts” og ”synspunkter”. Analytikeren kan have en forventning om at indtjeningen er større end forventet, men kan ikke vide det med sikkerhed, før selskabet offentliggør tallet. Det er vigtigt i kommunikationen med omverdenen at vedkende sig denne usikkerhed. Det ville til gengæld være OK at anføre, at der er stærke argumenter for at forvente en højere indtjening baseret på nogle specifikke omstændigheder, ligesom det er OK som i svar B at forvente, at selskabets aktiekurs vil stige med mindst 10 EUR.