Finansforeningens Hæderspris 2022 blev i går tildelt Søren Plesner, CFA, på Finansforeningens Finanskonference.

Hædersprisen gives til en person, der har skilt sig væsentligt ud ved at yde et bidrag af varig betydning og ved at højne det faglige niveau i anvendelsen af finansanalysen i Danmark. Der lægges vægt på, at bidraget har haft praktisk relevans og har kunnet implementeres i analysearbejdet, samt at personen har medvirket til at øge interessen for finansanalyse i Danmark gennem formidling til gavn for samfundet.

Søren Plesner, CFA, skrev i starten af 1995 sin første artikel til Finans/Invest under overskriften ”Øget konkurrence og nye standarder for risikostyring stiller større krav til finansiel efteruddannelse”. Søren har siden i høj grad bidraget med viden om risikostyring gennem foredrag, kurser, konsulentvirksomhed, undervisning og artikler. Som eksempler kan nævnes en række foredrag og kurser i regi af Finansforeningen. Tilsvarende har Søren gennem en længere årrække stået for undervisning på CBS i en række finansieringsfag på både cand.merc.- og HD-uddannelser og været vejleder for et meget stor antal projekter og afhandlinger.

I forhold til artikler er det også blevet til utallige artikler i Finans/Invest – i hvert fald mindst 35. Emnerne har varieret men har generelt omhandlet finansielle markedet, finansielle produkter, risici og risikostyring. Alle artiklerne har fokus på aktuelle forhold, og Søren har altid udvist en imponerende indsigt i den eksisterende litteratur, der er blevet skarpt formidlet med fokus på danske forhold og praktisk relevans.

Der hersker således ingen tvivl om, at Søren på flere fronter og igennem en længere årrække har bidraget til at højne det faglige niveau i finansanalysen i Danmark og således har fortjent Finansforeningens Hæderspris.

Vi ønsker Søren et stort tillykke med prisen.