Af Christian Jessen, moderator ved Nytårsmiddagen 2017

Den finansielle sektor i Danmark har først løst sin tillidskrise i forhold til kunderne og vælgerne den dag ingen længere interesserer sig for sektoren, for skjulte indtægter og bidragssatser, og for varedeklarationerne og det, der står med småt.

Derfor er det på ingen måder givet, at sektoren skal gøre sig store anstrengelser for nu at forklare sig og få kunderne til at forstå betydningen af bank og finans. I stedet for at stå frem offentligt bør bankdirektørerne overveje at lægge alle kræfter over på driften af redelige virksomheder og tålmodigt vente på et forbedret renommé.

Det fremhæver kommunikationseksperten Henrik Merkelsen forud for Finansforeningens Nytårsmiddag onsdag den 25. januar.
Direktørerne Michael Rasmussen (Nykredit) og Tonny Thierry Andersen (Danske Bank) taler om hvordan man forbedrer tilliden til den finansielle sektor. De to udgør samtidig formandskabet i brancheorganisationen FinansDanmark (sammen med Peter Lybecker fra Nordea).

Fælles problem 

Finansforeningen fremhæver i sit oplæg til talerne, at genvinding af tillid er et fælles anliggende for foreningens medlemmer. Der vil komme bud på blandt andet:
Er vi gode nok til at forklare finanssektorens samfundsnytte?
Hvordan genopbygges tilliden?
Hvilke konkrete initiativer skal vi forvente fra sektoren i de kommende år?
Men i stedet for at gå den lige vej mod målet og komme i gang med at få forklaret og sendt nogle flere positive budskaber, så anbefaler kommunikationseksperten Henrik Merkelsen altså at holde en lav profil ud fra mottoet tale er sølv, tavshed er guld. Det er et usædvanligt råd fra en kommunikationsekspert, som Merkelsen kommer med. Så hvad ligger der bag den analyse?

Ikke tid til at forstå 

”Tillid til en vare betyder, at man som kunde berettiget stoler på firmaet bag og måske dets forbrugermærkater og certificeringer. Derfor bruger man ikke tid på at undersøge produktet nærmere,” forklarer Henrik Merkelsen.

Er det fornuftig adfærd af forbrugeren? Ja siger Merkelsen, det er det givetvis!

”Som forbrugere og vælgere skal vi hver dag navigere os gennem alle mulige sammenhænge, hvor vi ikke forstår, hvad vi møder. Det er helt naturligt; de fleste af os forstår heller ikke frembringelsen af et medicinsk produkt, indholdet af en computer eller kvaliteten af en brugt bil. Vi må kunne stole på nogen, ellers har døgnet ikke nok timer,” siger Henrik Merkelsen.

”De fleste mennesker kan givetvis gøre en indsats via mange timers studier, og nå en fornuftig forståelse af principperne for kapitalallokering og forskellen på lån og egenkapital. Men det er ikke noget, finanssektoren kan forlange af sine kunder, selv om lovgivningen trækker i den retning,” tilføjer han.

Genopbygning af tillid 

Banker og finansielle virksomheder har næppe været meget populære nogensinde, men noget gik definitivt galt i årene op til Finanskrisen i 2008. Branchens manglende evne eller vilje til at tackle uhæmmet lånevækst og kontrollere særligt aggressive aktører er blandt årsagerne til, at et genopbygningsarbejde nu er i gang på snart tiende år, mener han.

”Rigtig mange mennesker mistede arbejdet og kom i økonomisk uføre, mens virksomhederne i den finansielle sektor faktisk klarer sig ret godt sammenlignet med mange andre erhverv. Lønningerne er også høje i mange segmenter af branchen. Det påvirker folks opfattelser,” siger Henrik Merkelsen.

Hans råd er blandt andet at udøve øget selvjustits i finanssektoren, fokus på redelig behandling af kunderne, fokus på ikke at love mere end man kan holde, undgå nye udskejelser når musikken spiller og konjunkturerne er gode, og så tålmodighed. Heldigvis er der tid til at vente.
”Selvom kunderne slår sig i tøjet, så kommer man ikke udenom at købe finansielle tjenesteydelser, så der er også omsætning i finansbutikkerne i morgen og i overmorgen. Det er den gode nyhed,” siger Henrik Merkelsen.

Kom nærmere 

Har Henrik Merkelsen ret i sin analyse, eller kan der faktisk gøres mere her-og-nu med en energisk indsats fra den finansielle sektor og Finansforeningens medlemmer? Det kommer der svar på til Nytårsmiddagen onsdag den 25. januar.

Henrik Merkelsen er docent på Lunds Universitet, tidligere CBS. Er blandt andet forfatter til bogen ”Håndbog i Strategisk Public Relations”.