CFA Institutes etiske kodeks og standarder for professionel adfærd er helt grundlæggende for CFA-instituttets værdier og afgørende for at indfri sin mission om at guide investeringsbranchen globalt, ved at bibringe de højeste etiske standarder, understøtte en solid uddannelse og tilstræbe, at branchen leverer en faglig høj kvalitet til kunder og samfund.

Hos Finansforeningen/CFA Society Denmark tilslutter vi os naturligvis disse guidelines, som vi finder helt afgørende for forankring af tilliden til den finansielle branche.

I et samarbejde mellem Carnegie Council for Ethics in International Affairs og ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) på den ene side og CFA Institute på den anden, bakker CFA Institute igen op om Global Ethics Day onsdag den 16. oktober 2019. Det er 6. gang at samarbejdet stiller ressourcer til rådighed for at give organisationer over hele verden muligheder for, at afholde begivenheder og events med det formål at udforske betydningen af etik og etiske dilemmaer i internationale forretningsanliggender.

Inspireret af Earth Day grundlagde Carnegie Council tilbage i 2014, Global Ethics Day og organisationen opfordrer institutioner globalt til, at bruge Global Ethics Day til at afholde arrangementer eller programmer, der fokuserer på etik, såsom foredrag, filmvisninger, debatter, paneldiskussioner eller aktiviteter for at beskytte miljøet.