NETVÆRK

Client Management

Client Management Netværket afholder møder om rammerne for client management rollen hos institutionelle kapitalforvaltere med henblik på høje professionelle og etiske standarder for client managers.

Kommunikation

Netværk for Kommunikation klæder dig på til at håndtere de kommunikationsudfordringer, du står over for i dit daglige arbejde i den finansielle sektor.

Investment & Securities Law

Netværk for Investment & Securities Law afholder netværksmøder vedørende juridiske problemstillinger i den finansielle branche.

Performancemåling

Forum for performancemåling dækker spørgsmål og afholder arrangementer inden for performancestandarder, måling og dekomponering af afkast og risiko og style-analyse.

Fund & Manager Selection

Fund & Manager Selection Netværket er et forum, hvor rent faglige emner bliver drøftet, og hvor dagsordenen ikke er påvirket af ”sell side” og marketinginteresser.

Asset Allocation

Asset Allocation Netværket afholder netværksmøder inden for hovedområdet strategisk og taktisk asset allocation.

Alternative Investeringer

Alternative Investeringer er et nyt netværk, der stadigvæk er under udarbejdelse. Et kick-off arrangement er blevet afholdt d. 25. september og der vil blive afholdt endnu et opstartsmøde i slutningen af 2018.

ESG Integration

ESG Integrations netværket afholder netværksmøder, hvor vi afdækker faglige emner og spørgsmål inden for ESG-integration i investeringsprocesserne. Du får udover et styrket netværk, også mulighed for at medvirke til at løfte den vigtige ansvarlighedsdagsorden.