best practice and continuous learning.

demonstrates commitment to

To me, membership with CFA Society Denmark

professional ethics and standards,

Christine Bergstedt, CFA

and promote best practices

to the benefit of all stakeholders.

helps me stay up to speed with important changes,

Our industry is developing faster than ever, and

CFA Society Denmark

meet interesting new people,

Daniel Patterson, CFA

Nyt fra Finansforeningen

Exclusive Offer For CFA Society Denmark Candidates! Kaplan Schweser has just released their 2019 study programs with…

Datoen for kick off af Alternative Investeringer netværket er nu sat til d. 25. september….

NEW TRENDS IN ASSET MANAGEMENT AND HOW TO PREPARE FOR THE NEXT DOWNTURN  Hvordan forholder institutionelle investorer sig til mulig…

Vi har oprettet et nyt udvalg med fokus på studerende. Stud. Udvalgets formål er at…

Last day is really only a half day, but with interesting sessions. Finally, there was…

Until now, day three has been the best, and for surprising reasons. There was a…

Faglig sparring og videndeling for alternatives professionelle Vi er meget glade for nu at kunne…

Imagine that you are going for a walk on the shores of a big lake,…

Vil du være med i et af vores otte stærke netværk?

Asset Allocation

Asset Allocation Netværket afholder netværksmøder inden for hovedområdet strategisk og taktisk asset allocation.

Client Management

Client Management Netværket afholder møder om rammerne for client management rollen hos institutionelle kapitalforvaltere med henblik på høje professionelle og etiske standarder for client managers.

Finansiel kommunikation

Netværk for Finansiel Kommunikation afholder netværksmøder indenfor kommunikation og formidling af finans og investering.

Fund & Manager Selection

Fund & Manager Selection Netværket er et forum, hvor rent faglige emner bliver drøftet, og hvor dagsordenen ikke er påvirket af ”sell side” og marketinginteresser.

Investment & Securities Law

Netværk for Investment & Securities Law afholder netværksmøder vedørende juridiske problemstillinger i den finansielle branche.

Performancemåling

Forummet dækker områder inden for performancestandarder, måling og dekomponering af afkast og risiko og style-analyse.

Risk

Risk netværket afholder netværksmøder, der favner hele risikostyrings-disciplinen – identifikation, måling og styring af risici.

Alternative Investeringer

Alternative Investeringer er et nyt netværk, der stadigvæk er under udarbejdelse. Et kick-off arrangement er blevet afholdt d. 25. september og der vil blive afholdt endnu et opstartsmøde i slutningen af 2018.

Lær mere om os