ASSET ALLOCATION NETVÆRK

Asset Allocation Netværket afholder netværksmøder inden for hovedområdet strategisk og taktisk asset allocation.

MÅLGRUPPE

Netværkets deltagere løser som udgangspunkt følgende opgaver:

 • Arbejder med udvikling af modeller og processer til strategisk og/eller taktisk asset allocation
 • Har ansvaret for eller væsentlig indflydelse på beslutninger om strategisk og taktisk asset allocation
 • Rådgiver om strategisk og taktisk asset allocation baseret på systematiske analyser og modeller

Netværkets deltagere er typisk:

 • Investeringschef/-direktør, head of asset allocation
 • Chief/senior portfolio manager,
  chef-/senioranalytiker
 • Chef-/seniorstrateg inden for AA

Netværket er typisk ikke for:

 • Analytikere der alene har ansvaret for makroprognoser eller en eller få aktivklasser
 • Analytikere og client managers, der formidler investeringsstrategier til kunder og kolleger, men ikke selv deltager i AA-beslutningsprocessen

Deltagerne skal således have erfaring og grundig faglig indsigt i emnekredsen samt være indstillet på gennem aktiv deltagelse på møderne at dele deres viden med netværkets medlemmer.

TILMELDING

Deltagelse i netværket forudsætter medlemskab af Finansforeningen. Deltagergebyret for deltagelse i to til fire hel-/halvdagsmøder i Netværket er 4.500 kr. ekskl. moms p.a. og inkluderer materiale, lokaleleje, forplejning til møderne, en årlig middag, honorarer, rejseudlæg til eksterne talere etc.

EMNE EKSEMPLER

 • AA og inflation
 • All weather strategy
 • ”fri” portefølje ctr. passivrestriktioner
 • Ikke-lineære processer, konjunkturcyklus og AA
 • Likviditetspræmier
 • Modelkalibrering m/u finanskrisen
 • Modeller og estimationsmetoder
 • Nationale/regionale allokeringstraditioner
 • Organisering af AA-arbejdet
 • Risikobudgettering
 • Statsgældsvækst og den fremtidige aktivallokering
 • Strategiimplementering
 • Brug af derivater
 • Strukturelle skift og modelrobusthed
 • Tidsvarierende korrelationer og halerisiko
 • Usikkerhed på afkastestimater
 • Vigtigheden af TAA relativt til SAA.

MERE INFO

Vil du vide mere om Asset Allocation Netværket eller ønsker du at komme i kontakt med udvalget, er du velkommen til at kontakte os på mail@finansforeningen.dk

UDVALG

Bjarne Breinholt Thomsen

Danske Bank

Marc Dines

THE VELUX FOUNDATIONS

Martin Jespersen

AkademikerPension

Johan Stax Jakobsen, PhD

PenSam