Finansforeningens Informationspriser

Ved den traditionsrige Nytårsmiddag i Finansforeningen d. 17. marts 2022 blev Tryg den 37. vinder af årets Informationspris. Finansforeningens Regnskabsudvalg overrakte prisen til Gianandrea Roberti, Head of Investor Relations, VP, for Trygs samlede informationspakke, som ligger helt i front, hvad angår relevans, dybde og pålidelighed. I motivationen hedder det bl.a., at:

”Tryg har gjort sig særligt bemærket, hvad angår informationsstrømmen relateret til akkvisitionen af Trygg-Hansa og Codan Norge-aktiviteterne. I en transformativ proces er analytikere og investorer blevet mødt med præcis, fyldestgørende, rettidig og forståelig information fra Tryg, hvilket har medvirket til at reducere, hvad der måtte være af investorusikkerhed knyttet til så stor en transaktion.”

”Vi er meget beærede over at modtage Informationsprisen netop i et år, hvor vi gennemfører transaktionen af Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge, og derved bliver det største skadesforsikringsselskab i Skandinavien. Transaktionen har primært været finansieret igennem en fortegningsemission på 37 mia. DKK, som dermed er den største aktiekapitalmarkedstransaktion i dansk kapitalmarkedshistorie, og det har derfor været særlig vigtigt for os at kommunikere relevant information til markedet samt være tilgængelige for analytikere og investorer,” siger Gianandrea Roberti, Head of Investor Relations, VP, Tryg.

Årets Specialpris blev tildelt Boozt, som anerkendelse for deres yderst relevante nøgletal og KPI’er, der bidrager til forståelse af, hvad der helt konkret driver omsætningen og indtjeningen i en onlinebaseret detailvirksomhed.

“Boozt har tilført det danske aktiemarked en række yderst relevante nøgletal og KPI’er, der bidrager til forståelse af, hvad der helt konkret driver omsætningen og indtjeningen i en onlinebaseret detailvirksomhed. I en verden hvor det onlinebaserede salg til forbrugerne til stadighed bliver mere væsentligt, er det vigtigt, at rapporteringen til kapitalmarkedet følger med udviklingen. Regnskabet fra Boozt fremstår som en glimrende inspirationskilde for andre onlinebaserede detailhandelsvirksomheder,” udtaler Regnskabsudvalgets formand Michael West Hybholt.

Finansforeningens ESG-pris, sponsoreret af Dansif

Ved Nytårsmiddagen blev Finansforeningens ESG-pris, sponsoreret af Dansif, uddelt for tredje gang. Prisen blev tildelt Copenhagen Business School for oprettelsen af ESG Minor.

”Med ESG Minor imødekommer CBS erhvervslivets stigende behov for kompetente medarbejdere, der har valgt ESG som en integreret del af deres uddannelsesforløb. Erhvervslivet står over for store muligheder og kritiske udfordringer i relation til den bæredygtige omstilling, så der er brug for veluddannede kandidater inden for disse områder. Ikke mindst for at sikre brobygningen mellem ESG i teori og praksis samt mellem virksomheder og investorer,” udtaler Charlotte Mansson, næstformand i Dansif.

Årets Bedste Kandidatafhandling sponsoreret af Finans Danmark

Det var samtidig også tredje gang, at prisen for Årets Bedste Kandidatafhandling blev uddelt. Finans Danmark ser fortsat et behov for at skabe interesse for den finansielle branche blandt de unge. Derfor sponsorerer Finans Danmark prisen, der i år blev uddelt til Caroline Leth og Frederikke Due Olsen.

”Den finansielle sektor løfter i disse år på mange områder et stort samfundsmæssigt ansvar. For at gøre det, er det vigtigt, at sektoren kan ansætte talentfulde, unge og veluddannede mennesker, og det går heldigvis rigtig godt på den front. Derfor er det også kun naturligt, at Investering Danmark med Årets Kandidatpris belønner de unge menneskers interesse for de problemstillinger, der arbejdes med i sektoren. Opgaverne vurderes udelukkende på deres akademiske kvaliteter, og årets vindere, Caroline og Frederikke, har med deres vinderopgave ikke blot leveret en meget velskrevet opgave, men også bidraget med videreudvikling af modelapparatet om innovation og intellektuel kapital,” siger direktør Birgitte Søgaard Holm, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Finansforeningens Nytårsmiddag fandt sted på Axelborg med deltagelse af over 100 gæster. Årets hovedtalere var Poul Thomsen, tidl. direktør i IMF, Thomas Harr, Vicedirektør, Chef for Økonomi og Pengepolitik, Danmarks Nationalbank, og Claus Gregersen, Adm. Direktør, Chr. Augustinus Fabrikker.

Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan rettes til: Michael Albrechtslund, tlf. 33 32 42 75